Sıkça Sorulan Sorular
Odamız kamu kurumu niteliğinde oda olduğundan protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir. Oda üyelerine olduğu kadar devlet kurumlarına da bağlı çalışmalı ve hizmet etmelidir.
Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Onun dışında kesintisiz günde 8 saat hizmet verecektir.
Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.
Genel Kurula katılmamanın cezası 6643 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1 (bir) aidat bedelidir.
Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır. (Banka kolaylık sağladığı takdirde taksitlendirme kişinin kredi kartına yapılabilir. Banka hesabındaki notlara bakınız)
Kayıt ücreti ile aidat ücreti kayıt sırasında alınır. Ödeme nakit, kredi kartı veya havale şeklinde olabilir.
Oda Aidatının Hesaplaması, yönetmeliğimize göre şöyle yapılmaktadır: Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.
Odaya Kayıt Ücretleri: Her yeni yılın başında belirlenen Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat şeklindedir.
Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun çalışan her şubedeki mesul müdür odaya üye olmak zorundadır.
Evet. aktif şekilde çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü unvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.
Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü unvanına sahip mesul müdürler ve aynı unvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul müdür ile çalışan müessese sahipleri üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü unvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur.
Evet. Şahıs firmaları şayet mesul müdür ve firma sahibi aynı kişi ise yalnız Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt yaptırabilir. Firma sahibi mesul müdür ile çalışıyorsa, hem Optisyen-Gözlükçüler Odasına hem muhtelif esnaflar odasına kayıt olmak zorundadır.
Evet. Kanun gereği limited ve anonim şirketler hem Ticaret Sanayi Odası'na hem Optisyen-Gözlükçüler Odası'na kayıt yaptırmak zorundadır.
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü unvanına sahip mesul müdürler ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır.