Türkiye’deki Optisyenlerin Mesleki Hak ve Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyinin İncelenmesi
18 Mayıs 2022 Çarşamba
Sayın Katılımcılar,
Bu çalışma; “Türkiye’deki Optisyenlerin Mesleki Hak ve Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasının uygulama kısmı ile ilgilidir. Yapılan araştırma tamamıyla akademik nitelikli olup çalışmadan elde edilecek bilgiler bilimsel amaca yönelik olarak kullanılacak ve alınan cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. Anket sorularında geçen ‘ müessese’ kavramı Optisyenlik Müessesini ifade etmektedir.Çalışmaya yapacağınız değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.