Hakkımızda
22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4. Maddesinin 3. fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin 4. fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, ülkemizde faaliyet gösterecek gözlükçüler odaları kurulmuş ve odamızın organları oluşturulmuştur.

İllerde mesleki odaların kuruluş süreci başladıktan sonra II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası: Ankara merkez olmak üzere Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren optisyen-gözlükçüler bağlanmış ve kurucu yönetim göreve başlamıştır. Kurucu yönetim kendi görev dağılımı yapmış ve Oda Başkanı Mahmut Yetim, Başkan Yardımcısı İsmihan Karanfil, Genel Sekreter Ertuğrul Karaoğlan, Sayman Hulusi Yetim, Üye Hasan Benli, Üye Turgay Çakmak ve Üye Görkem Silay oybirliği ile seçilmiştir. Oda organları kanun ve yönetmelik gerekleri tamamlanarak çalışmalarına başlamıştır . Kurucu oda yönetimi, yönetimden ayrılan Mahmut YETİM yerine Murat DESTİCİ getirildikten sonra Başkan Hasan Benli, Başkan Yardımcısı İsmihan Karanfil, Genel Sekreter Ertuğrul Karaoğlan, Sayman Hulusi Yetim, Üye Turgay Çakmak, Üye Görkem Silay, Üye Murat Destici olarak I. seçimli genel kurul toplantısına kadar devam etmiştir.

I. Olağan Genel Kurul’dan sonra Başkan Cenk GÜLTEKİN, Başkan Yardımcısı Ümüt KORKMAZER, Genel Sekreter Türker Sinan ÇEVİK, Sayman Görkem SİLAY, Üye Ertuğrul KARAOĞLAN, Üye Hasan BENLİ, Üye Ramazan ÖZER yönetim kuruluna seçilmiştir. Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği seçimi olduktan sonra Üye Hasan BENLİ birlik yönetimine seçilmiş, yönetim kurulundaki boşluğa ilk yedek Abdulkadir KAİM atanmıştır. Sonrasında yönetim faaliyetlerine, Başkan Cenk GÜLTEKİN, Başkan Yardımcısı Abdulkadir KAİM, Genel Sekreter Türker Sinan ÇEVİK, Sayman Görkem SİLAY, Üye Ertuğrul KARAOĞLAN, Üye Ümüt KORKMAZER, Üye Ramazan ÖZER olarak devam etmiştir.

I. Mali Genel Kurul sonrası yönetime Genel Kurulda teşkil edilen divan gelmiştir. Divan Başkanı Yalçın TEFE, Divan Üyesi Mehmet ŞENGÜL, Divan Üyesi Selahattin BARAN yönetime gelmiştir.

07.11.2021-08.11.2021 tarihli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında 2. seçilmiş yönetim göreve başlamıştır. Başkan Çetin Murat TOPLU, Başkan Yardımcısı Orhan Kemal YAŞAR, Genel Sekreter Erhan DORUK, Sayman Hulusi YETİM, Üye Mehmet ŞENGÜL, Üye Alkım SERİMER, Üye Murat DESTİCİ şuanda mevcut yönetimde göreve devam etmektedir.

Meslektaşlarımız için arz, talep konusunda, mesleğin daha iyiye ilerleyişinde bir köprü olacak olan Odamızın mesleğin icra edildiği esnada ortaya çıkan problemlerin hızlı ve aktif olarak belirlenmesi ve çözümü amacıyla bir bütün olarak hareket etme hedefi olacaktır. Meslektaşlarımız ve Odamıza kayıt olan üyelerimize destek ve katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

SAYGILARIMIZLA
II. BÖLGE ANKARA OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI
YÖNETİM KURULU