Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Covid-19 Süreci Ekonomik Paket Çalışmaları
3 Nisan 2020 Cuma

1. Üretici, ithalatçı ve tedarikçi depolarda açık hesap ödemeleri, planlı protokol kapsamında olan taahhütler ile senet/çek verilmiş olan vadesi gelmemiş ödemelerin yeniden yapılandırılması ve ertelenmesi konusu Birliğimiz aracılığı ile talep edildi.


2.
SGK’dan bu ay uygulamaya geçen manuel reçete ve fatura eklerini taranması veya resminin yüklenmesi işlemi, e-reçete oranı %95’lere ulaşana kadar ve Corona virüsü bulaşma riskini azaltmak üzere ertelenmesi Birliğimiz aracılığı ile talep edildi.


3.
SGK’ya teslim edilen fatura bedellerinin 60 gün ödeme genelgesi kapsamı dışına çıkılarak 30 günde ödeme yapılması yönünde Birliğimiz aracılığı ile Kurumdan talep edildi.


4.
Kurum tarafından ödemesi yapılan Fatura bedellerinden kesilen prim, bağ-kur ve vergi borçlarının en az 3 ay boyunca kesinti yapılmaksızın ödeme yapılması Birliğimiz aracılığı ile talep edildi.


5.
GSS kapsamındaki sigortalıların müesseselerimiz aracılığı ile yapılan reçete bedellerinden katılım payı (%10-%20) kesintisi yapılmadan net rakam ödenmesi Birliğimiz aracılığı ile talep edildi.


6.
Müesseselerimizde çalışan personel ve mesul müdür kısa süreli çalışma ödeneği ve diğer yardımlardan faydalanması kapsamının genişletilmesi için Birliğimizin Kurumlar ile iletişimi devam etmektedir.


7.
Halk Bankası ve diğer kamu bankaları başta olmak üzere 3 veya 6 ay ödemesiz optisyenlik müesseselerin özel kredi ve diğer destek görüşmelerinin Birliğimiz aracılığı ile gerçekleştirilmesi talebinde bulunduk.