Şekerbank ile Optisyenlik Müesseseleri Protokol Görüşmeleri Hakkında
16 Nisan 2020 Perşembe

Değerli Üye Meslektaşlarımız


COVİD 19 pandemisi nedeniyle başta siz üyelerimiz olmak üzere ekonomik alanda yaşanılan daralma ve müesseselerimizin devamının tesis edilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz girişimler sonrası Şekerbank ile Nace Kodu 477803 ( Perakende Gözlükçülük Hizmetleri ) olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliğe de sahip müesseselerimizin ve Optisyen-Gözlükçü unvanına sahip üyelerimizin kullanımına sunulan kredi başvuruları için istenilen belgeler ektedir.


Anılan krediye müessese sahibi ve mesul müdürü optisyen/gözlükçü unvanına sahip üyelerimiz ile tüzel kişilik marifeti faaliyetini mesul müdür istihdam ederek sürdüren müesseselerimizde müracaat edebileceklerdir.


Şekerbank Kredisi için İstenilen Belgeler ;


Son 3 yıllık kurumlar vergi beyannamesi 2017-2018-2019 (Şahıs firması ise Gelir vergi beyannamesi) 2017-2018- 2019 ve detay mizanları ile beraber, mizanlar EXEL formatında olacak


Vergi levhası,


İmza sirküleri,


Şahıs firması ise imza beyannamesi,


Kuruluş gazetesi,


Oda kayıt/faaliyet belgesi,


Ortaklar kimlik fotokopisi


Firma veya ortaklar var ise mal varlık dökümü (Tapular ve Araç Ruhsatlar) önem arz etmektedir.