Optisyen Kadrosu İstihdamları Hakkında
5 Haziran 2020 Cuma

Değerli üyelerimiz,


Bilindiği üzere optisyenlik mesleği için kadro açılması ve atamalarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.


Öncelikle Çanakkale Üniversitesi Optisyenlik alımına KPSS puanıyla atanan (657/4B) meslektaşımız İrfan Ufuk ÖZKAN görevine başladı. Kendisine yeni meslek hayatında başarılar dileriz.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2.6.2020)

 

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

HE01

Hemşire

250*

– Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

(Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel bir durumu olmamak.)

BY01

Biyolog

2

-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Moleküler laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

BY02

Biyolog

1

-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Biyokimya laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

DY01

Diyetisyen

3

-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla “Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi” üzerine eğitim almış olmak.

EB01

Ebe

5*

– Ebelik lisans programından mezun olmak.

(Doğumhane Ünitesinde çalışmasına engel bir durumu olmamak.)

EB02

Ebe

5

– Ebelik lisans programından mezun olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin Doğumhane Ünitesinde en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

EC01

Eczacı

5

-Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak.

FZ01

Fizyoterapist

3

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

-Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama eğitimi almış olmak.

FZ02

Fizyoterapist

3

– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

-Osteopati ve Skolyoz Manuel Terapisi sertifikalarına sahip olmak

PS01

Psikolog

2

-Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

RT01

Röntgen Teknisyeni

5*

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl yataklı tedavi kurumlarında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

ST01

Sağlık Teknikeri

8*

-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02

Sağlık Teknikeri

12*

-Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

ST03

Sağlık Teknikeri

7*

-Diyaliz Programı önlisans programından mezunu olmak.

ST04

Sağlık Teknikeri

6*

-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.

ST05

Sağlık Teknikeri

6*

-Elektronörofizyoloji önlisans programından mezunu olmak.

ST06

Sağlık Teknikeri

3*

-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST07

Sağlık Teknikeri

1*

-Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST08

Sağlık Teknikeri

1*

-Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.

ST09

Sağlık Teknikeri

14*

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az 1 (bir) yıl süre ile tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

ST10

Sağlık Teknikeri

25*

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.

-“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl

çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul birimlerinde görevlendirilmek üzere)

ST11

Sağlık Teknikeri

13*

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.

-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)

LA01

Laborant

5*

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az 2 (iki) yıl süre ile mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmış olmak.

DS01

Diğer Sağlık Personeli

12*

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.

-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)

DS02

Diğer Sağlık Personeli

1

-Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak.

DS03

Diğer Sağlık Personeli

1

-Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.

DS04

Diğer Sağlık Personeli

1

-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

 • Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olaraktamamlaması gerekmektedir.

 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru

yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusuda geçersiz sayılacaktır.)

 • Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

 • Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

 • Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

 • Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

 • Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

 • Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)

Öğrenim belgesi

2018 KPSS sonuç belgesi

Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.

İlan için tıklayınız. http://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/duyurugoster.php?recordID=21150

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2.
maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı
pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 148 adet sözleşmeli personel alınacaktır. İlan için tıklayınız.

Sözleşmeli Personel Alımı

ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
a. Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
b. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
c. Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
d. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge, eğitim veya kurs
belgesi, sertifika
e. SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı
çıktısı)
4. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
Üniversitemizin basvuru.gop.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır (başvuru son günü
saat 17.00’ye kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru
aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya
yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya aittir.
5. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru
bitim tarihi itibariyle en geç beş (5) iş günü içerisinde http://www.gop.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 5 (beş) katı kadar yedek
belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav
sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde
gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından
vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli
personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun
62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre
içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.