Kanun Taslağı Karşılaştırma Cetveli
17 Şubat 2022 Perşembe
Değerli meslektaşlarımız,
Anayasa mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda TOGB ve Odaların katkılarıyla titizlikle hazırlanan ve meclis komisyonuna sunulan “Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun taslağı karşılaştırma cetveli” ne aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize.