İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
7 Mayıs 2020 Perşembe

İşe Devam Desteği- Küçük İşletme Can Suyu Kredisine Başvurmak İçin Tıklayınız.


Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veyaOptisyen-Gözlükçüler Odası’na kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirlerikapsamında ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur.


Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”;
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Optisyen-Gözlükçüler Odası’na kayıtlı olması,
Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,
İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,
Meslek Odalarına kayıtlı işletmeler hariç olmak üzere ticaret sicile kayıtlı olması,
Hem ticaret sicile kayıtlı hem de esnaf sicile kayıtlı ise Bankamız Esnaf Kredileri’ne ilişkin devam eden kredi riskinin olmaması (Yalnızca Esnaf sicil kaydı bulunanlar krediden faydalanamayacaktır),
İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması,
ön koşullarını taşıması gerekmektedir.


Kredi Özellikleri


İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında firmalarımıza Nakit İşletme Kredisi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sunulacaktır;


1.Nakit İşletme Kredisi


Kredi Limiti:
Azami 25.000 TL’dir.
Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli:


Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 36 Ay’dır.
Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.
Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı:


Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.
Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.


2.Paraf KOBİ Kart


Nakit kredinin yanında azami 25.000 TL limitli Paraf KOBİ Kart verilecektir.


Kampanya koşulları için tıklayınız.


KGF Kefalet Oranı ve Kefalet Komisyonu


Nakit İşletme Kredisi, KGF kefaleti ile kullandırılacak olup, KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.


Kefalet limiti üzerinden peşin olarak % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonutahsil edilecektir.


Kredi Başvurusu


İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Cansuyu Kredisine Başvurmak İçin Tıklayınız.