e-Fatura Hakkında
13 Ocak 2020 Pazartesi

e- Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların ‘’e-Arşiv Fatura’’ olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.


Kağıt fatura aynı mükellefe kesilirse ve aynı gün içinde birden fazla kağıt fatura kesilmiş olsa da aynı mükellefe kesildiğinde toplam tutar KDV dahil 5.000 TL ve üzeri olursa e-Fatura kesilmesi zorunludur. Yalnızca fatura düzenlemede değil alımlarda da dikkat edilmesi gerekir. Kağıt fatura aynı mükellefe 5.000 TL ve üzeri (KDV ve vergiler dahil) kesilirse usulsüzlük cezası olur. Düzenleyen ve alan tarafların her birine 240 TL aşağısı olmamak üzere faturanın %10u ceza olarak kesilir.


e-Belge GİB Portalı üzerinden kesilebilir. E-Fatura zorunluluğu olmayanlar 30.000 TL olursa e –Fatura vergi mükelleflerine KDV dahil 5.000 TL’lik fatura kesiliyorsa elektronik kesilmek zorundadır.


e-Arşiv Fatura sistemine geçen vergi mükellefleri e-Arşiv Fatura vergi mükellefi olmayanlara da fatura kesmelidir. e-Arşiv Fatura uygulaması için Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği tarafından faaliyete geçirilecek olan OGO portalı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile müessese arasında köprü oluşturulacak ve faturalar bu sistem üzerinden kolayca düzenlenebilecektir.