Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale Valiliklerine Gönderilen Yazı
25 Nisan 2020 Cumartesi