2020 Yılı Aidatı Hakkında Öneri
27 Nisan 2020 Pazartesi

Türk-Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 51.Maddesinin b fıkrasına göre yıllık aidat, odaya kayıtlı her üyenin her yıl ödemek zorunda olduğu aidattır. Miktarı giriş aidatı kadardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidat
% 50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayının sonuna kadar ödenir.

2020 yılı için GEÇİCİ MADDE 7 – 1 ise,
“Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde odaya kaydını yaptırmış bulunanlardan odaya üyeliği devam edenlerin 2020 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih 31/7/2020’dir.” şeklindedir. Yönetmelikten de anlaşıldığı üzere 2020 Temmuz ayının sonunda üyelerimizin yıllık aidat olan 1221.80 TL ödemesi gerekmektedir.


Ancak Dünya’yı saran Covid-19 pandemisi nedeniyle meslektaşlarımızın yaşadığı maddi buhrandan dolayı 2020 yılı için ödenmesi gereken aidatın bu yıla özel olarak alınmamasını talep etmekteyiz.


Yaşanılan iş kaybı nedeniyle ekonomik olarak son derece mağdur olan üyelerimize destek olmak adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için birliğimiz ile görüşmeler başladı.


Cenk GÜLTEKİN

Başkan