20.06.2020 Tarihindeki Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında İçişleri Bakanlığı’na Gönderilen Yazımız
18 Haziran 2020 Perşembe