Üyelerin Pasiflik Durumu Hakkında Duyuru
20 Ocak 2022 Perşembe

Değerli meslektaşlarımız, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği'nin bazı maddeleri için Danıştay Sekizinci Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararı ve Üst Birlik'ten gelen talimat doğrultusunda, mevcut haklar devam etmek üzere; üye kayıt dondurma, pasife alma işlemleri 12.01.2022 tarihi itibariyle iptal edilmiş olup, kişi görevinden ayrıldıysa ya kaydı aktif şekilde devam edecek ya da talebe istinaden kaydı tamamen silinecektir.

II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu