Sgk Sözleşmeleri Hakkında
31 Aralık 2021 Cuma
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine
Bilindiği üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru” 24.12.2021 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanmıştır. Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.” hükmüne göre Kurumumuzla sözleşmeli olup 2022 yılında da halen hizmet alımına devam edilen özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerinin ödendiğine ilişkin dekontu 01.02.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri gerekmekte olup bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen özel sağlık hizmeti sunucularının MEDULA Sistemi, 01.02.2022 -Dekontun Kuruma teslim edildiği gün arasında kalan dönemde pasif hale getirilecektir. İlgililere önemle duyurulur.